Tietosuojaseloste

Suomen Beaglejärjestö - Finska Beagleklubben ry:n jäsenrekisterissä käsiteltävät tiedot kerätään, jotta jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitaminen yhdistyslain mukaisella tavalla olisi mahdollista.
Jäseniltä kerättävät tiedot ovat jäsenen nimi, osoite, yhteystieto (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite), liittymispäivä, jäsenmuoto ja jäsenmaksun suoritus. Nuorisojäseniltä myös syntymävuosi. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asianosaisen suostumusta.

Jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuksen voi tehdä itse jäsensivujen kautta, tai sitä voi pyytää jäsensihteeriltä jasensihteeri@beaglejarjesto.fi. Mahdolliset korjaukset voi tehdä itse tai ilmoittaa niistä jäsensihteerille. Lisätietoja tarkastusoikeudesta www.tietosuoja.fi/tietosuoja