Beaglein Erikoiskantakirja EK

Erikoiskantakirjan tarkoituksena on nostaa esille ne koirat, jotka ovat ulkomuodollisesti ja metsästysominaisuuksiltaan mahdollista jalostusainesta.

Erikoiskantakirjaa on pidetty siitä lähtien, kun Suomessa on ollut mahdollista tarkastella beaglen metsästysominaisuuksia ajokokeessa. Erikoiskantakirjan tarkoitus oli ohjata jalostusvalintoja niin, että hyvät käyttöominaisuudet saataisiin säilytettyä beaglekannassamme.

EK-vaatimukset

Erikoiskantakirjaan (EK) beagle pääsee, kun se on saanut näyttelyssä 15 kuukautta täytettyään vähintään laatumaininnan hyvä ja ajokokeessa vähintään BEAJ2-palkinnon. Jos koepalkinto on lumikeliltä, koiralta vaaditaan lisäksi vähintään BEAJ3 paljaalta maalta. 

Erikoiskantakrjanumero kirjataan koiralle automaattisesti tietokannan EK-luetteloon, kun vaatimukset täyttyvät. Saavutuksesta lähetetään omistajalle kunniakirja, edellyttäen että omistajan yhteystiedot ovat järjestön tiedossa.

Urokselta vaaditaan EK-numero, jotta omistaja saa ilmoittaa sen uroslistalle.
 

EK-ilmoitus lehteen

EK-koirien kuvat julkaistaan Suomen Beagle-lehdessä omistajan lähetettyä seuraavat tiedot lehden toimitukseen:
EK-numero, nimi, rekisterinumero, omistaja.
Liitä mukaan kuva, jonka koko on vähintään 500 kt. Alkuperäiset kuvatiedostot ovat yleensä tiedostokooltaan riittäviä. EK-ilmoitus julkaistaan seuraavassa mahdollisessa lehdessä sen jälkeen, kun EK-numero näkyy tietokannassa. Lähetä ilmoituksen tiedot osoitteeseen marjo.mikkola@beaglejarjesto.fi.

Gullbergs Rositan maastokortti Suomen Beaglekerhon ensimmäisessa ajokokeessa Kruunupyyssä 1.10.1961.