Epilepsianumeron selitys

Virtuaaliyhdistelmän epilepsiariskin suuruus ilmoitetaan numeroilla 1-8.

Numerot 1 – 2 tarkoittavat, että Lafora-sairaan pennun syntymismahdollisuus on varmuudella poissuljettu. Myös muiden epilepsiamuotojen osalta riski on laskennallisesti vähäinen. Lafora-kantajien syntyminen on mahdollista, mutta epätodennäköistä.

Kun numerot 3 – 5 ilmoitetaan mustalla värillä, kuvaavat ne kohonnutta riskiä. Tällaisissa tapauksissa kasvattajan kannattaa ottaa yhteyttä jalostusjaostoon tarkempaa analyysiä varten. Kasvattaja saa samalla arvion siitä, onko syytä Lafora-testata jompikumpi vanhemmista ennen paritusyhdistelmän toteuttamista.

Kun numerot 5 – 8 ilmoitetaan punaisella värillä, tarkoittavat ne selvästi kohonnutta riskiä. Tällaisissa tapauksissa kannattaa harkita vakavasti muuta siitosyhdistelmää. Joka tapauksessa kasvattajan on otettava yhteyttä jalostusjaostoon ennen parituksen toteuttamista.

Virtuaaliyhdistelmän epilepsiariskilaskennassa ovat mukana sekä aiemmin kerätty epilepsia-aineisto että Lafora- testatut koirat.

Numeroon vaikuttaa vanhempien suvussa esiintyvät epilepsiaan sairastuneet koirat, sairastuneiden koirien lähisukulaiset sekä Lafora-testin tulos.
Ratkaisevaa on, kuinka lähellä riskiä nostavat esivanhemmat ovat sukutaulussa. 

Vanhaan epilepsia-aineistoon pohjautuva riski on laskennallinen. Näissä tapauksissa riskin arviointi perustuu kerättyyn epilepsia-aineistoon ja laskennallisen riskin huomioon ottaminen on näissä tapauksissa ainoa keino vaikuttaa suunniteltujen pentueiden sairastumistodennäköisyyksiin.

Lafora-epilepsia on peittyvästi periytyvä eli resessiivinen, eli vain molemmilta vanhemmilta saatu sama geenivirhe johtaa Lafora sairaan koiran syntymään. Se on tällä hetkellä ainoa periytyvän epilepsian muoto, johon on olemassa geenitesti. Testillä pystytään todentamaan sairaat koirat, geenivirheen kantajat ja Lafora-geenivirheettömät koirat. Lafora-epilepsiariskin arviointi perustuukin virtuaalipentueen sukutaulussa olevien koirien geenitestituloksiin.

Vanhassa epilepsia-aineistossa on suurella todennäköisyydellä myös Lafora-epileptikkoja. Tästä syystä vanhan epilepsia-aineiston riskilaskenta ja Lafora-riskilaskenta on tässä yhdistetty.

Järjestö ei pysty kieltämään minkään yhdistelmän toteuttamista, joten paritusyhdistelmien valinta on edelleen kasvattajan vastuulla. Tämän virtuaaliparitustyökalun tarkoituksena on kuitenkin helpottaa kasvattajien työtä ja tarjota apua sairausriskien minimoimiseksi.