KEVYTTÄ OPASTUSTA TIETOKANNAN KÄYTTÖÖN
BEAGLEHAKU | OMISTAJAHAKU | KOEHAKU | AJOKOKEET | NÄYTTELYTEK-KOIRAT | SIITOSUROKSET
 KENNELNIMET JA LYHENTEET | VIRTUAALIPARITUS | SUKUSIITOSASTE | KOKEET LAAJA | PDF-SUKUTAULUT

Tietokannassa on lähes kaikki Suomessa rekisteröidyt Beaglet sekä koe ja näyttelytuloksia. Aloitussivulta on nähtävissä tietokannan sisältämä koiramäärä ja koe- ja näyttelytulosten määrä sekä aikaväli jolta tuloksia on taltioitu. Tiedot on koosteita tietokannasta ja niistä on helppo seurata tietokannan päivittymistä.

Beaglein tietojen löytymistä on helpotettu rakentamalla erilaisia hakuvaihtoehtoja, joihin voidaan siirtyä vasemman laidan linkkilistasta.

Suositeltava näytön resoluutio ON 1024x768 tai suurempi. Kaikki lomakkeet eivät mahdu 800x600 resoluutiolla näytölle.

 BEAGLEHAKU

Beaglehaku mahdollistaa beaglein haun Erikoiskantakirjanumeron, rekisterinumeron tai nimen perusteella. Haussa voidaan käyttää ns. korvausmerkkejä, % (prosentti) tai _ (alaviiva). Prosenttimerkki korvaa useita merkkejä ja alaviiva yhden merkin. Esim. %saku suoritettuna nimi kentässä hakee mm AJO-HAUKUN SAKU, ANLEE SAKU ... eli SAKU nimen edessä voi olla mitä merkkejä tahansa tai ei yhtään, - kokeile. Alaviivalla voidaan korva vai yksi merkki / alaviiva. Esim. _AKU haku tuottaa mm seuraavan tuloksen HAKU, SAKU.  Samat säännöt pätee myös kahdessa muussa kentässä. Esim. 120% annettuna ek-numeroksi  tuottaa tulokseksi 120, 1200, 1201 ... numeroiset koirat.

Pelkistetty kuvaus BEAGLEHAKU -sivusta jossa on haettu saku nimellä beaglejä.

BEAGLEHAKU
  EK-numero Rekisterinumero Nimi  
   
   

 
 
EK-NUMERO REKISTERINUMERO  S   NIMI     Ko/Nä   TIEDOT
1467 FIN41481/96  U   SAKU 11 / 1    
* * *

*

*

*

* * *

*

*

*

- SF051761/72  U   SAKU 0 / 0    
  SAKU 1 - 10 Seuraavat
Haulla SAKU löytyi 150 beaglea.

Hakutuloksien näyttö on rajattu 10-koiran ryhmiin. Kaikkia haun palauttamia beaglejä voit selata alalaidan Edelliset / Seuraavat  linkeistä.

Pitämällä hiiren osoitinta hetki nimilinkin päällä näet koiran Isän ja Emän Rekisterinumeron ja nimen. Ominaisuus on lisätty muihinkin "nimilinkkeihin". Toimii suurimmalla osaa selaimia.

Hakutuloksista voit siirtyä NIMESTÄ suoraan koiran perustietoihin tai valitsevalla tiedot valikosta jonkin vaihtoehdoista (Sukutaulu, Kokeet laaja, Sisarukset tai Jälkeläiset(ek-jälkeläiset) ) ja suorittamalla  .

BEAGLEHAKU omistajatiedoilla

Omistajatiedoilla  voidaan hakea myös beagleja. Syötä Sukunimi Etunimi tai osa nimestä, voit käyttää myös korvausmerkkejä % tai _ kuten edellä. Haku palauttaa tulokset samassa muodossa kuin beaglehaku edellä. Haku on tarkoitettu helpottamaan koirien etsimistä tietokannasta.

KOETULOSTENHAKU

Koetulosten haku mahdollistaa monipuolisen rajaamisen haettaville koetuloksille.  Oletuksena eli sivulle siirryttäessä ehdoksi on asetettu kokonaisPisteet pitää olla yli 90. Suoritettuna haku palauttaa kaikki kokeet joiden kokonaispistemäärä on yli 90 pistettä.

Hakuehtoja pääset lisäämään ominaisuuden alla olevilla valikoilla , Jos ominaisuudella on arvo Ei ominaisuutta ei oteta hakuehdoissa huomioon. Muut vaihtoehdot ovat Yli = Alle. Yli tarkoitta, että viereisen ominaisuuden pistearvon täytyy olla Yli asetetun arvon jotta kyseinen koetulos tulisi hakuun mukaan. Alle rajaa ominaisuudet alle asetetun numeroarvo ja = rajaa ominaisuuden vai asetettuun arvoon, esim. Hakulöysyys asettaa ehdon että hakulöysyys pitää olla 0.

Hakuehtoja voit käyttää kerralla vaikka kaikkia tai vain yhtä. Jos asetat liian tiukat ehdot, hakemaasi unelmakoetulosta ei ehkä löydy.

 KOETULOSTEN HAKU - anna hakuehdot
Pisteet   Haku   Haukku   Ajotaito   Hakulöysyys   Ajolöysyys   Metsästysinto  
           
Sukupuoli  Ikä Koe-ikä Kaikki kokeet Mi /PMi
        Koiran ajoon johtaneista keskiarvo

  

Suorita  uusi haku

Metsästysinto hakuehtoa on muutettu vastaamaan muuttuneita koesääntöjä (20.8.2005 -> ). Huomioi ehtoja antaessasi että rajatessasi hakua PMI:llä ei 20.8.2005 jälkeen suoritetuissa kokeissa ole arvosteltu ko. ominaisuutta. Metsästysinto kohtaa voi käyttää myös "kääntäen" eli jos haluat rajata haun koskemaan vain 20.8.2005 jälkeisiä kokeita aseta valinta Mi ja arvoiksi 0 yli.  Mi / PMi valinnalla ei ole merkitystä jos Metsästysinto pudotusvalikossa on ehto EI.

Valitsemalla Kaikki kokeet asemasta Koiran ajoon johtaneista keskiarvo haku suoritetaan samojen hakuehtojen perustella mutta kaikkien kokeiden asemasta jokaiselle koiralle lasketaan ajoon johtaneiden koesuoritusten keskiarvo ja näistä keskiarvoista etsitään hakuehdot täyttäviä koekeskiarvoja. Koesuorituksia tulee olla useampi kuin yksi. HUOM! Tällöin ei hakuehtoja tietenkään tule asettaa liian tiukoiksi.

Lisätty hakuehtoihin sukupuoli ja ikä rajaukset.

Koe-ikä ehto rajoittaa kokeita kokeen suoritushetken iän perusteella eli voit esim. etsiä varhaiskypsiä koiria riippumatta minkä ikäisiä ne tällä hetkellä ovat. Toimii vain haettaessa kaikkia kokeita eikä toimi keskiarvohaun yhteydessä.

Muista  tietokannan hakutuloksista poiketen, koiran nimestä on linkki, josta pääset tarkastelemaan kyseisen koiran koetulosten laajempaa esitystä, jossa on mukana myös ominaisuudet.

AJOKOKEET

Ajokokeet valinnalla pääset tarkastelemaan ajokokeita vuosittain. Oletuksena aukeaa viimeisin koevuosi. Pudotusvalikosta valitset vuoden ja "HAE" . Koepaikkakunnan nimestä voit siirtyä tarkastelemaan kyseisen  kokeen tuloksia.

Sivun alaosaan on koostettu valitusta koevuodesta yhteenveto saavutetuista palkintosijoista.

Alla supistettu esimerkki, jossa koepaikaksi on valittu Juva 14.11.2004.  Koiran nimen perässä oleva LT-linkistä aukeaa koiran eräkohtaiset tiedot ko. kokeessa.

Eräkohtaisia tietoja on tietokannassa siitosuroksilla kaikista kokeista ja muilla 20.8.2002 => .

 Koepaikka:  JUVA 14.11.2004
 N:O  Koiran nimi  Rekisterinumero  Keli  Palkinto  Sija  Pisteet
1.   VIITAKORVEN RAMONA    LT    FIN29120/02   P   Beaj 1   1|12 71.92   
2.   MATINMÄEN RIKU    LT    FIN20158/97   P   Beaj 1   2|12 71.79   
3.   PIHLAJAPURON VILMA    LT    FIN17981/96   P   Beaj 1   3|12 71.14   
- - - - - - -
Kokeessa koiria: 12 kpl Keskiarvo: 32.96   

NÄYTTELYT

Näyttelyt valinnalla pääset selaamaan näyttelyitä vuosittain. Oletuksena aukeaa viimeisin näyttelyvuosi. Pudotusvalikosta valitset vuoden ja "HAE" . Näyttelypaikkakunnan nimestä voit siirtyä tarkastelemaan kyseisen  näyttelyn tuloksia.

EK-KOIRAT

Erikoiskantakirjakoirat on koottu numerojärjestykseen omaksi valintasivukseen 15 beaglen ryhmiin.  EK-koiria voit selata alalaidan Edelliset / Seuraavat  linkeistä tai 100 koiran välein olevista "pika"-linkeistä. Nimestä pääsee ko. koiran perustietoihin.

SIITOSUROKSET

Tämä linkki hakee tietokannasta siitosuroslistalla olevat koirat, helpottaen ko. koirien tietojen etsimistä. Koirat on ryhmitelty kennelpiirin mukaan kymmenen koiran ryhmiin beaglehaku-vaihtoehdon mukaisesti, lisänä kennelpiiri ja koekeskiarvo. Jos omistajan osoitetiedot eivät ole ajan tasalla voi kennelpiiri olla virheellinen! Parhaiten saat yhteyden urosten omistajiin jalostusorganisaation kautta.  

KENNELNIMET JA LYHENTEET

Kennelnimet ja lyhenteet kertoo kennelin omistajan ja paikkakunnan sekä mahdollistaa kennelnimestä suoran haun kennelin koiriin. Aakkoselliset linkit sivun yläosassa helpottavat haluttuun kennelnimeen siirtymistä.

VIRTUAALIPARITUS

Virtuaaliparitus mahdollistaa suunnitellun pentueen sukusiitosasteen laskennan. Vanhempien pitää olla beagletietokannassa olevia koiria. Aloita Isän ja emän etsintä Beaglehaun ohjeiden mukaisesti ja valitse haluttu koira joko    tai . Kun molemmat vanhemmat on valittu, laskentapainike    ilmestyy ja mahdollistaa sukusiitosasteen laskennan. Isää ja emää voidaan vaihtaa eli hakea uusia entisten tilalle, kunnes laske painiketta painetaan.

Virtuaaliparituksen jälkeen näet parittamasi yhdistelmän 8-sukupolven sukusiitosasteen sekä kuinka paljon yhdistelmän  sukutaulusta on tiedossa. Virtuaaliparin sukutaulua pääset tarkastelemaan laskennan jälkeen Näytä pentueen sukutaulu 

Sukusiitosasteen laskentaan on muutettu (19.8.2005) vastaamaan kennelliiton jalostustietojärjestelmän laskentamallia. Kts. kohta sukusiitosaste

SUKUSIITOSASTE

Yksittäisen koiran sukusiitosaste voidaan laskea siirtymällä koiran perustietoihin, joissa sukusiitosaste esitetään myös valmiiksi laskettuna 9-sukupolven taakse. Perustietoihin pääsee lähes aina koiran nimessä olevasta linkistä. Sukusiitosasteen laskenta löytyy Muut tiedot: valikosta  .

Sukusiitosasteen laskentamallia on muutettu(19.8.2005) vastaamaan kennelliiton jalostustietojärjestelmän laskentamallia. Laskentaa voit "päivittää" tapahtuvaksi 4-9 sukupolven taakse. Laskennassa on huomioitu myös ns. FA-tekijä, lihavoidut arvot ovat lopullisia arvoja ja suluissa olevissa arvoissa ei FA-tekijää ole huomioitu. FA-arvot on laskettu aina 9-sukupolven taakse. Jos mielenkiinto heräsi laskennan syvällisempään tutkiskeluun, tutustu sukusiitosasteen laskentaan Salme Mujusen sivuilla.

Esimerkki KVA ROY:n perustiedoista.

PERUSTIEDOT KOIRASTA
Koirannimi:  KVA ROY
Rekisterinumero:  SF18769H/77
Syntynyt:  24.05.1977
Sukupuoli:  Uros
Väri:  Kolmivärinen
EK-numero:  675
Sukusiitosaste:  13.11 %
Vanhemmat:  Isä: RIKU SF01584X/73 - Emä: BALLERINA SF17749/71
Muut tiedot:
Kokeet:  ROY
 N:O  Koepaikka Aika Keli Palkinto Sija  Pisteet
1.   Ilmajoki   22.10.1989   P   Voi 1   7|8 70.34   
2.   Ilmajoki   18.12.1988   L   Voi 1   3|8 87.47   
3.   Kauhava   09.10.1988   P   Voi 2   6|8 51.50   
4.   Vihti   15.11.1987   L   Voi 2   3|13 58.45   
5.   Nurmo   25.10.1987   P   Voi 1   1|7 74.86   
Koekäyntejä yhteensä: 5 kpl Keskiarvo: 68.52   
 
Näyttelyt:  ROY
Tietokannasta ei löytynyt koiralle näyttelykäyntejä.   
 

KOKEET LAAJA

Kokeiden laajassa esityksessä on mukana myös ansio- ja tappiopisteet. KOEPAIKKA kohdasta voidaan siirtyä paikkakunnan nimestä ko. kokeen tietoihin ja LT-linkki avaa tarkasteltavan koiran kyseisen kokeen eräkohtaiset tiedot ponnahdusikkunaan. Uusi LT-ponnahdusikkuna sulkee edellisen.

Eräkohtaisia tietoja on tietokannassa siitosuroksilla kaikista kokeista ja muilla 20.8.2002 => .

 KOKEET-laaja: 
      FIN30392/97
 KOEPAIKKA  AIKA   KE    PA    SIJA   PISTEET    HAKU   HAUKKU   AJOTAI   HLÖ   ALÖ   PMI 
  Orivesi   LT 16.11.2003 P Beaj 1 1|13 92.31   8.00 7.67 8.00 0.00 0.00 0.00
  Sulkava   LT 18.10.2003 P Beaj 1 3|15 65.75   8.75 7.00 5.75 0.00 3.00 0.00
  Iitti   LT 27.09.2003 P Beaj 1 1|3 62.87   9.50 7.50 6.50 0.00 0.00 0.00
  Lappeenranta   LT 21.09.2003 P Beaj 2 1|1 53.67   7.50 4.75 5.50 2.00 0.00 0.00
  Lappeenranta   LT 16.11.2002 L Beaj 3 1|1 48.92   10.00 7.50 4.00 0.00 0.00 0.00

 

PDF-SUKUTAULUT

Sukutaulujen tulostusta on helpotettu lisäämällä ominaisuus, joka tuottaa sukutaulusta PDF-tiedoston. Ominaisuus on sekä normaalissa sukutaulussa, että virtuaalisukutaulussa. PDF-sukutauluun pääset sukutaulujen oikeasta yläkulmasta.

PDF-tiedoston tulostukseen/katseluun tarvitset Adobe Reader 4.x tai uudemman Reader  ohjelma.

Suomenkielinen Adobe Reader 5.05 versio tästä (koko n 9,1Mt).

Copyright © ASa