Suomen Beaglejärjestö - Finska Beagleklubben r.y. vuosikokous 2017

 

Vuosikokous pidettiin 5.3.2017 Kouvolassa, hotelli Sommelon kokoustiloissa. Kaakon Beaglen puheenjohtaja Mikko Forsell toivotti kokousväen tervetulleeksi. Kokouksessa oli käytössä 193 ääntä, joista osa valtakirjalla.

 

Järjestön puheenjohtaja kertoi hieman vuoden aikana järjestetyistä tapahtumista, järjestön jäsenmäärän kehityksestä ja beaglein rekisteröintimääristä. Kaikki vuoden aikana pidetyt tapahtumat olivat onnistuneita järjestelyiltään ja siitä suuri kiitos meni beagleväelle. Jäsenmäärä oli pysynyt lähes samana: vaihtuvuus on vuositasolla noin 100 hengen luokkaa ja jäsenmäärä oli noussut viidellä. Beagleja rekisteröitiin vuonna 2016 552 kappaletta, jossa oli lisäystä edellisvuoteen verrattuna kymmenen koiran verran. Rekisteröintimäärän ollessa yli viisisataa oikeuttaa se järjestöä anomaan kaksi erikoisnäyttelyä vuodelle 2019. Koekaudella kokeisiin osallistuneiden määrä oli jäänyt alhaisemmaksi kuin edellisenä vuonna: vaihteleva sää ja vaikea susitilanne ovat vaikuttaneet osallistujamäärän laskuun.

 

Vuosikokouksessa palkitut

 

 

Kultainen ansiomerkki

 

Raimo Hartikainen

 

 

Hopeinen ansiomerkki

 

Mikko Forsell

Tarja Kolkka

Hannu Nieminen

Mikko Vainikka

Jarmo Jakoleff

Pekka Raskila

 

 

Kultainen kasvattajapalkinto

 

Harringan kennel                  Eero Keränen

Kuopusmaa kennel               Kauko Haapatalo

Isoahon kennel                    Sanna Kaisto

 

 

Kasvattajakilpailu

 

1. Astalan kennel                 Merja ja Vesa Meriläinen

2. Papinniemen kennel          Anne Vornanen

3. Isoahon kennel                Sanna Kaisto

 

 

Wilhelm Schauman -palkinnot

 

Kultainen       Stenvik Elmeri              om. Raimo Karhukorpi

 

Hopeinen       Hejdetassens Dotter     om. Anne Vornanen

 

Pronssinen    Astalan Ilona               om. Antero Järvelä

 

 

Kasvattajamalja

 

1. Hamitan kennel                Esa Haverinen

2. Ruka-ahon kennel             Anu ja Juha Karjalainen

3. Papinniemen kennel          Anne Vornanen

 

 

Päänäyttelyn kasvattajaryhmän voittaja

 

Skilos mas kennel                 Anne Vitikainen ja Miikka Toivola

 

 

Vuoden 2016 Nuorin ykkösen ajuri

 

Ruka-ahon Viima                   om. Anu Karjalainen

 

 

Paras ajuri 2016

 

Tervapekan Hilla                   260,63 p.  om. Jukka Parviainen

 

 

Vuoden paikallisyhdistys

 

Keski-Suomen Beagle ry

 

 

Työmyyrä 2016

 

Toivo Kangas

 

 

Kokouksen päätöksiä

 

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Seppo Lahtela, joka toi myös Suomen Ajokoirajärjestön sekä Kymen kennelpiirin terveiset kokousväelle. Kumppanuus ja yhteistyö beagle- ja ajokoiraväen kesken on aina ollut vilpittömän hyvää, kiitteli Lahtela heti alkuun. Lahtelan johdolla valittiin muut tarvittavat toimihenkilöt kokoukseen ja siirryttiin käsittelemään varsinaisia kokousasioita kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen jälkeen.

 

Järjestön toimintakertomus, jaostojen toiminta ja tilinpäätös käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti. Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Vuoden 2018 jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin nykyiselläänkin on, eikä liittymismaksua peritä tulevanakaan vuonna.

 

Toimihenkilöille esitetyt palkkiot hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 käytiin läpi ja hyväksyttiin. Samoin talousarvio vuodelle 2017 käytiin läpi ja hyväksyttiin.

 

Johtokunnan puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten valinta

 

Järjestön johtokunnan puheenjohtajana valittiin jatkamaan Toivo Kangas, joka kiitti saamastaan luottamuksesta. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet valittiin jatkamaan tehtävissään seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

 

Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet

 

Raimo Jokela                       etelä               (Petri Ylönen)

 

Raimo Hartikainen                 itä                  (Asko Pylvänen)

 

Taisto Pousi                         länsi               (Antti Lindqvist)

 

Kyösti Kemppainen               pohja              (Hannu Hämäläinen)

 

Muutoksia jaostoissa

 

Koe- ja koulutusjaostosta jäi pois Pohjan lohkon Ilmari Pulkkinen. Hänen tilalleen jaostoon valittiin Matti Simi.

 

Vuosikokoukselle esitetyt asiat ja ehdotukset

 

Johtokunnan esitys sääntömuutoksesta koekauden kestävästä kokeesta koskien BEAJ- ja KEAJ-kokeita sai kannatusta ja esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Esitys Tähtivalion-arvon ottamisesta käyttöön beagleilla sai kannatusta, mutta myös vastaesityksen. Esityksestä äänestettiin. Ääniä annettiin 193 kappaletta: puolesta 158, vastaan 30 ja tyhjiä 5. Esitys tuli näin ollen hyväksytyksi.

 

Esitys näyttelyjaoston perustamiseksi sai kannatusta, mutta myös vastaesityksen. Esityksestä äänestettiin. Ääniä annettiin 191 kappaletta: puolesta 32, vastaan 158 ja tyhjiä tai hylättyjä 1. Esitys tuli näin ollen hylätyksi.

 

Muut esille tulleet asiat

 

Kainuun Beaglen puheenjohtaja Arto Sandberg tiedotti Kainuussa järjestettävästä beaglein terveyspäivästä. Terveyspäivä pidetään Sotkamossa 29.4.2017.

 

Kyösti Kemppainen muistutti Ajovoittaja 2017 -tukituotteista. Tuotteita oli myytävänä vuosikokouksessa ja niitä on tilattavissa Lapin Beaglekerhon kautta.

 

Kokouksen päättäminen

 

Kokouksen puheenjohtaja Seppo Lahtela päätti kokouksen. Järjestön puheenjohtaja Toivo Kangas lahjoitti Suomen Beaglejärjestön standaarin Lahtelalle muistoksi kokouksen puheenjohtajuudesta.