Wilhelm Schauman –palkinto = Suomen Beaglejärjestön Käyttökoiraperiyttäjä-palkinto

1. Suomen beaglejärjestö haluaa myöntämällään Käyttökoiraperiyttäjäpalkinnolla kannustaa hyvien metsästyskoirien jalostukseen. Palkintoa jaetaan kolmea eri tasoa: kultainen, hopeinen ja pronssinen periyttäjäpalkinto. Beagle, jolle palkinto myönnetään, voi myöhemmin saada uudelleen korkeamman arvoisen palkinnon. Palkinnosta päättää SBJ:n jalostusjaosto palkintosääntöjen mukaisesti.

2. Käyttökoiraperiyttäjäpalkinto jaetaan vuosittain SBJ:n vuosikokouksen yhteydessä. Pisteet lasketaan ensimmäisen sukupolven jälkeläisten saavutusten perusteella siten, että pisteiden laskentaan otetaan huomioon kaikki edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä saavutetut tulokset. Jälkeläisten joukossa on oltava koira, jonka pisteet on edelliseltä tai sitä edelliseltä vuodelta.

3. Käyttökoiraperiyttäjäpalkintoon oikeuttavat pisteet kertyvät seuraavasti:

• Kaksoisvalion arvo 10 pistettä
• Käyttövalion arvo 8 pistettä
• Ajokokeiden 1. palkinto 5 pistettä
• Ajokokeiden 2. palkinto 3 pistettä
• Ajokokeiden 3. palkinto 1 pistettä

Jokaiselta jälkeläiseltä lasketaan vain korkein pistesaavutus.
Uroskoiralle hyväksytään 70 ensimmäisen jälkeläisen pisteet. Nartulle hyväksytään viiden ensimmäisen pentueen jälkeläisten pisteet. Näiden rajojen ylittymisen jälkeen syntyneistä jälkeläisistä ei koiralle enää kerry pisteitä.

4. Kultaiseen Käyttökoiraperiyttäjäpalkintoon vaaditaan urokselta vähintään 100 pistettä. Pisteet muodostuvat enintään 30 jälkeläiseltä vähintään viidestä eri nartusta.
Kultaiseen Käyttökoiraperiyttäjäpalkintoon vaaditaan nartulta vähintään 40 pistettä. Pisteet muodostuvat enintään 16 jälkeläisestä vähintään kahdesta eri uroksesta.

Hopeiseen Käyttökoiraperiyttäjäpalkintoon vaaditaan urokselta vähintään 75 pistettä. Pisteet muodostuvat enintään 20 jälkeläiseltä vähintään kolmesta eri nartusta.
Hopeiseen Käyttökoiraperiyttäjäpalkintoon vaaditaan nartulta vähintään 30 pistettä. Pisteet muodostuvat enintään 8 jälkeläisestä.

Pronssiseen Käyttökoiraperiyttäjäpalkintoon vaaditaan urokselta vähintään 50 pistettä. Pisteet muodostuvat enintään 10 jälkeläiseltä vähintään 2 eri nartusta.
Pronssiseen Käyttökoiraperiyttäjäpalkintoon vaaditaan nartulta vähintään 20 pistettä. Pisteet muodostuvat enintään 4 jälkeläisestä.

5. Beaglejärjestön myöntämä Käyttökoiraperiyttäjäpalkinto myönnetään diplomin muodossa. Tässä diplomissa mainitaan vuosi, jolloin palkinto on ansaittu sekä palkintoluokka. Käyttökoiraperiyttäjäpalkintoon oikeuttavan beagleuroksen tai -nartun omistaja lähettää jalostusjaostolle sovittuun päivämäärään mennessä pistekertymäluettelon sekä tiedot palkittavasta koirasta (koiran nimi, rekisterinumero ja omistaja). Myös jokaisesta pisteitä tuovasta koirasta ilmoitetaan koiran nimi, rekisterinumero ja korkein pisteitä tuova tulos (aika, paikka ja tulos).

6. Pistelaskelma toimitetaan Beaglejärjestön jalostusjaoston puheenjohtajalle 7. helmikuuta mennessä. Pistelaskelma lähetään jalostusjaoston käsiteltäväksi vain siinä tapauksessa, että tulos oikeuttaa vähintään pronssiseen Käyttökoiraperiyttäjäpalkintoon.

 

Suomen beaglejärjestön puheenjohtaja

Hannu Kivimäki

Suomen beaglejärjestön jalostusjaoston puheenjohtaja
Timo Kilpeläinen