Beaglein kasvattajanpalkintojen säännöt

Suomen Beaglejärjestö – Finska Beagleklubben ry palkitsee rodun jalostustavoitteiden mukaisesta hyvästä ja menestyksellisestä kasvatustyöstä beaglenkasvattajia erityisin palkinnoin, joiden myöntämisperusteet ja –tavan nämä säännöt määräävät.

Kasvattajana pidetään sitä, joka omistaa emän tai jolla on laillinen siitosoikeus siihen. Perheenjäsenen omistama tai yhteisesti omistettu emä jälkeläisineen otetaan huomioon, kun kysymyksessä on tosiasiassa yhteinen kasvatustyö. Palkittavan kasvattajan on oltava kasvattaja-aikanaan Suomen Beaglejärjestön ja Suomen Kennelliiton jäsen. Hänen toimintansa tulee olla kenneltyön ja rodun jalostustavoitteiden kannalta moitteetonta.

Palkitsemisen perusteena ovat sellaiset jälkeläiset, jotka ovat osoittaneet ajokokeessa riittävät metsästysominaisuutensa ja näyttelyssä hyvän rotutyypillisen ulkomuotonsa. Jälkeläisten emän on oltava beaglein Erikoiskantakirjassa.

Laskentaperusteet

Kasvatetuille ensimmäisen polven jälkeläisille lasketaan peruspisteet seuraavasti:

Kasvattajanpalkinto

Pronssinen kasvattajanpalkinto (kasvattajanpalkinto) myönnetään kasvattajalle, jonka kasvateille 4§:n mukaan laskettavien pisteiden summa on vähintään sama kuin palkittavien kanssa samalla  aikavälillä kasvattajan rekisteröimien pentujen koko määrä. Palkittavia jälkeläisiä on oltava vähintään kolme ainakin kahdesta pentueesta ja pentuja on oltava yhteensä vähintään kymmenen. Jos pentujen määrä jää alle kymmenen, vertailupistemäärään lisätään ajallisesti lähimmän pentueen pentujen määrä.

Hopeinen kasvattajanpalkinto

Hopeinen kasvattajanpalkinto myönnetään kasvattajalle, jonka kasvattamien jälkeläisten pistemäärä on vähintään puolitoistakertainen saman aikavälin koko jälkeläismäärään verrattuna ja kasvatustyö jatkunut menestyksellisesti siten, että palkittavia jälkeläisiä on ainakin neljä ja jälkeläisiä on yhteensä vähintään kaksitoista. Jos palkitsemisen perusteina olevat jälkeläiset ovat useammasta kuin yhdestä nartusta, lasketaan toisesta emästä viisi (5) lisäpistettä. Hopeinen kasvattajanpalkinto myönnetään myös kasvattajalle, joka ansaitsee Suomen Kennelliiton Vuolasvirta-palkinnon.

Kultainen kasvattajanpalkinto

Kultainen kasvattajanpalkinto myönnetään hopeisen kasvattajapalkinnon saaneelle kasvattajalle, joka ansaitsisi toisen kerran saman palkinnon ja jonka kasvatustyö on tapahtunut useammalla kuin yhdellä nartulla.

Palkintojen myöntäminen

Johtokunta päättää vuosittain palkintojen myöntämisestä ja ne jaetaan sen määräämässä tilaisuudessa tai tilaisuuksissa.

Jalostusjaosto valmistelee johtokunnalle ehdotukset kasvattajapalkintojen myöntämisestä. Se seuraa mahdollisesti palkittaviksi tulevien kasvattajien toimintaa ja jälkeläisten tuloksia sekä pitää luetteloa kasvattajanpalkinnon saaneista.

Sääntöjen voimaantulo

10§

Kasvattajanpalkinnot on perustettu 1.1.1985 alkaen ja ovat johtokunnan edellä olevanlaisiksi muuttamina voimassa 1.1.2007 lähtien. Johtokunta voi muuttaa jalostusjaoston lausunnon saatuaan näitä sääntöjä tarpeen vaatimalla tavalla.

Suomen Beaglejärjestö – Finska Beagleklubben ry.