PERIAATTEET BEAGLEN VAKUUTUSARVON ARVIOINNISSA

Vakuutusarvoja annetaan vain Suomen Kennelliiton koirarekisteriin rekisteröidyistä koirista. Arviointi perustuu rotujärjestön alla hyväksymiin tietoihin sekä rotukirjaan vietyihin näyttely-, koe- ja kilpailu- sekä terveystutkimustuloksiin.

Arviointi

A. Perusarvo 500 €
     
B. Perusarvoa korottavat seikat  
     
B.1 Vähintään puolitoistavuotias koira, jonka katsotaan olevan koulutettu metsästys- tai muuksi käyttökoiraksi (koiralle, jolla ei ole koetuloksia, tarvitaan riistanhoitoyhdistyksen tms. lausunto) 500 €
     
B.2 Hyväksytty luonnetestitulos
Ei-PEVISA-rotu, tutkittu
200 €
200 €
     
C. Lisäys perusarvoon näyttelytuloksen perusteella:
SERT
ERI
EH
H

300 €
200 €
150 €
100 €
  Paras laatuarvostelu otetaan huomioon vain kerran
Serttejä huomioidaan enintään kolme kappaletta
 
     
  Lisäys perusarvoon koe- tai kilpailutuloksen perusteella:
Suomen käyttövalion arvoon oikeuttavan rotukohtaisen koemuodon palkinto Tuloksia huomioidaan enintään neljä

500 €
 
     
D. Valionarvot:
FIN MVA
FIN KVA
Muut FIN MVA/KVA-arvot
KANS MVA
KANS KVA

1500 €
3000 €
á 400 €
750 €
750 €

 

SBJ, Jalostusjaosto