JALOSTUSTOIMINTA

Suomen Beaglejärjestön jalostusjaosto kokoaa tietoja maamme beaglekannasta jalostusta varten. Tarkemmat tiedot saadaan ajokoetuloksista ja näyttelytuloksista. Näin voidaan seurata yksittäisiä yksilöitä tai sukulinjoja, jolloin saadaan tietoja, minkä pohjalta voidaan suunnitella jalostuslinjoja ja siitosyhdistelmiä.

Erikoiskantakirja on tietolähde, jossa on koottuna paljon tietoa maamme beaglekannasta. Erikoiskantakirjaan(EK) beagle pääsee kun se on saanut näyttelyssä 15 kuukautta täytettyään vähintään laatumaininnan hyvä ja beaglein ajokokeissa vähintään 2. palkinnon. Jos koepalkinto on lumikeliltä, koiralta vaaditaan lisäksi vähintään 3. palkinto paljaalta maalta.

Jalostusjaostolla on maan jokaisessa lohkossa jalostusohjaaja, jolla on apunaan jokaisessa kennelpiirissä jalostusneuvoja. Näin jalostusneuvontaa on mahdollista saada hyvinkin läheltä sitä tarvittaessa. Nimet ja osoitteet julkaistaan jäsenlehdessä Suomen Beaglessä.